سخنرانی جناب آقای دکتر احمد قنبری ..
1395-09-15
سخنرانی جناب آقای دکتر احمد قنبری ..

سخنرانی جناب آقای دکتر احمد قنبری _  (نایب رئیس انجمن مکاترونیک ایران ) - در اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی در دانشگاه آزاد اسلامی  واحد ایلخچی