شروع مراسم افتتاحیه همایش
1395-09-15

شروع مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی در دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی .