حضور دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر کریم زارع
1395-09-14
حضور دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر کریم زارع

حضور دانشمند فرهیخته جناب آقای دکتر کریم زارع ( رییس محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور ) در مراسم افتتاحیه اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی .