حمایت کنندگان اصلی
حامیان اصلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان
شرکت طراحی مهندسی سایپا
مجتمع فنی تبریز
شرکت هلدینگ سنتال
کنفرانس یاب
سیویلیکا
Allconferences.ir